zápis ze schůzky se starostou Karlem Jurkou

Zápis ze schůzky se starostou Karlem Jurkou

 

Ve středu 5.1.2022 jsme se setkali se starostou Karlem Jurkou v sestavě Iva Hrušková, Jan Katzer, Petr Muzikář, Jan Rotrekl. Na schůzku byl přizván také Dalibor Dufek, kvůli poradenství technické stránky zvukového zázemí připravované rekonstrukce Besedního domu a jeho plánované přístavbě.

Jako první bod jednání jsme se ptali, kde je možné dohledat zřizovací listinu divadla Haná. Nejspíš bude nutné hledat ve Slavkovském archivu. Pan starosta nám podal informaci, že jako divadlo jsme vedeni ve zřizovací listině MKS a máme se obrátit na pana Kadlece kvůli náhledu, jakou formou jsme tam uvedeni a jaká nám z toho vyplívají práva a povinnosti. Také jsme dostali informaci, že vyjmout nás ze zřizovací listiny MKS je možné pouze po rozhodnutí celé kulturní rady města.

Jako druhý bod jsme se doptávali na plánovanou rekonstrukci besedního domu a jeho dostavbu. Původní plán výstavby byl nově naceněn a v současné chvíli se od něho upustilo. Nyní probíhá statický posudek budovy Besedního domu a čeká se na výsledek, aby mohla začít postupná rekonstrukce: předsálí, záchodů, klimatizace na sále, osvětlení a ozvučení. Nově začíná soutěž na projekt přístavby. Domluvili jsme se panem starostou, že do komise jednající o položkách rekonstrukce a přístavby bude přizván zástupce divadla Haná, kterého si vybereme.

V případě výstavby nového sálu může dojít k uzavření besedního domu. O tom bychom byli s předstihem informování, abychom měli čas se situaci přizpůsobit. Předpokládá se, že prostory v nové budově bude mít divadlo Haná k dispozici ve stejném rozsahu jako v původní budově. Kapacita Nového sálu má být 550+ diváků.

Třetím bodem jednání bylo uvedení divadelní hry Krakatit a jednání o dofinancování nákladů na které nestačí finance z rozpočtu MKS. Starosta navrhl zažádat o mimořádnou dotaci na kraji, pro uvedení celé tetralogie představení Karla Čapka, zakončené v roce 2024 výročím 160. let založení divadla Haná. Tento návrh byl přijat také ředitelem MKS panem Lubošem Kadlecem.

Tyto stránky využívají soubory cookie.