Historie

Historie: Od roku 2001 do 2013

Historickým mezníkem v divadelním spolku Haná se pak stala valná hromada svolaná na červen 2001. Došlo zde k zásadnímu střetu mezi předsedou Oldřichem Jelínkem a členy spolku, kteří se toužili vymanit...
více...

Divadlo v nové době (1990-2001)

Prvním představením po r. 1989 byla r. 1990 Nušičova Paní ministrová v režii O. Jelínka. Bohužel záměr obnovit spolek tentokrát nevyšel. ...
více...

Historie: Divadlo Haná v letech 1945-1989

Po únorových událostech 1948 převzala moc v republice Komunistická strana Československa. Docházelo postupně ke sdružování spolků. Divadlo kromě Han&ea...
více...

Historie: Druhá světová válka a DS Haná

Za okupace se hrály převážně hry českých autorů a řada operet. Když ale dostala spořitelna německého komisaře, byl sál propůjčován přednostně Němcům a ochotn&...
více...

Historie : DS Haná za 1. republiky (1919-1938)

Nadešel 28. říjen 1918. V novém československém státě se národním osvobozením i pro Hanou otevřela perspektiva nové úspěšn&...
více...

Historie: Divadlo Haná a I. světová válka (1914-1918)

V předvečer 1. světové války v roce 1914 oslavila Haná své padesáté výročí založení. Na slavnostním koncertě dne 8. 6. byla uveden...
více...

Historie: První léta spolku (1866-1914)

Činnost spolku na čas přerušila epidemie cholery a prusko-rakouská válka. Spolkový život byl znovu oživen po zlikvidované pruské invazi v říjnu 1866 (H...
více...

Historie : Založení spolku

Jako po tuhé mrazivé zimě nastane jaro a zárodky v zemi dřímavší pod vplyvem jarního slunce neodolatelnou sílou kůru země prorazivše k světlu a vzduchu se derou, tak i národ náš po mrtvém tichu období...
více...
Tyto stránky využívají soubory cookie.