Zápis ze schůze představenstva 27.12.2016 a valné hromady

zúčastnění: Zbyněk Petr, Kateřina Petrová, Ondřej Vašíček, Tomáš Dorazil, Jan Katzer

\r\n

1. aktualizace členské základny

\r\n

2. usnášeníschopnost

\r\n

3. určit komisy

\r\n

4. rekapitulace roku 2016

\r\n

5. budoucnost 2017

\r\n

6. diskuze o kandidátech do představenstva a o činnosti Divadla Haná

\r\n

7. volba způsobu volby

\r\n

8. volba členů představenstva a předsedy

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Valná hromada 27.12.2017

\r\n

1. 36 aktivních členů z toho přítomno 20 členů

\r\n

2. valná hromada je úsnášeníschopná

\r\n

3. do komise byly zvoleny Iva Lajdová, Ilona Zbořilová Kristýna Plhalová a Daniela Holubová

\r\n

4.

\r\n

V roce 2016 nově vznikl hudební celek Kvintet za 5 a jeho první tři představení se uskutečnily v prosinci.

\r\n

V březnu 2016 proběhla premiéra představení Fimfárum pod Studiem divadla Haná a během roku se odehrálo celkem 5 představení. Dále probíhaly reprízy představení Sluha dvou pánů.

\r\n

Na podzdim se uskutečnila premiéra představení Kuřačky a spasitelky pod Studiem Divadla Haná a do konce roku proběhly celkem 3 představení.

\r\n

5.

\r\n

Je plánováno pokračování působení Kvintet za 5.

\r\n

Jsou naplánována představení Kuřaček a spasitelek. 2krát představení v lednu v Sokolském domě a 2krát představení v únoru na besedním domě na malém sále. V únorových představení nastoupí jako záskok v roli Iry Petra Lorencová.

\r\n

Na listopad roku 2017 je naplánována premiéra představení Saturnin v režii Ondřeje Vašíčka s asistencí Kateřiny Shonové. Zkoušky začnou probíhat v březnu 2017

\r\n

Je dohodnuto uspořádat velkou brigádu na úklid půdy v termínu 22.4.2017

\r\n

6.

\r\n

Diskuze probíhaly na téma:

\r\n

Návrh členů představenstva. Vymyslet jak pracovat s novými členy divadla. Byla dohodnuta možnost uspořádat Další velké hudební představení při příležitosti 155 let divadla Haná v režie člena divadla Radost.

\r\n

Velká diskuze se rozběhla na téma ohledně zrušení značky Studio divadla Haná. Proběhlo hlasování s výsledkem zachování této značky v poměru 9:9 a dva se zdržely.

\r\n

Poděkování a popřání dalších úspěchů od p. Kadlece a p. Jurky.

\r\n

Valná hromada schválila dramaturgický plán pro rok 2017 v poměru hlasů 20krát pro.

\r\n

Valná hromada ukládá představenstvu zorganizovat brigádu na půdě besedního domu v termínu 22.4.2017, odhlasováno v poměru hlasů 20 pro.

\r\n

Valná hromada ukládá představenstvu zvýšit dohled nad grafickou podobou propagačních materiálu, odhlasováno v poměru 14krát pro 6krát se zdržel.

\r\n

7.

\r\n

Byla odhlasována veřejná volba v poměru hlasů 15krát pro, 4krtá proti a 1 se zdržel.

\r\n

8.

\r\n

Volba předsedy:

\r\n

Byl zvolen Zbyněk Petr v poměru hlasů 17 krát pro, 3 se zdrželi

\r\n

Volba představenstva:

\r\n

Tomáš Dorazil - 13 pro, 3 proti, 4 se zdrželi

\r\n

Jan Katzer - 16 pro, 0 proti, 4 se zdrželi

\r\n

Kateřina Petrová - 15 pro, 0 proti, 5 se zdrželo

\r\n

David Plášil - 15 pro, 0 proti, 5 se zdrželo

\r\n

Daniela Vaňková - 9 pro, 0 proti, 11 se zdrželo

\r\n

Zbyněk Pořízek - 5 pro, 7 proti, 8 se zdrželo

\r\n

 

\r\n

Nové představenstvo divadla Haná pro rok 2017 se bude skládat z:

\r\n

Tomáš Dorazil, Jan Katzer, Kateřina Petrová, David Plášil a předseda Zbyněk Petr.

\r\n

 

\r\n

zapsal Jan Katzer                                                                                    27,12.2016

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

Tyto stránky využívají soubory cookie.