Zápis ze schůze představenstva 17.11.2016

zúčastnění: Zbyněk Petr, Kateřina Petrová, Ondřej Vašíček, Tomáš Dorazil, Jan Katzer

\r\n

 

\r\n

Kuřačky a spasitelky

\r\n

Dotace ze Tří bran se letos nežádala kvůli informacím od MKS, podle kterých nastávají problémy při vyúčtování těchto dotací.

\r\n

Představenstvo bylo informováno o problémech nastávajících při jednání se Sokolským domem.

\r\n

Na představení 1.12. v Brně v Cafe Prah je doprava zajištěna Ondřejem Vašíčkem.

\r\n

Ondřej Vašíček se zavázal zajistit výměnu plakátů v podchodu. Je nutné se obrátit na MKS pro vytištění dvou plakátů.

\r\n

Kvintet

\r\n

Nový název Kvintet za 5.

\r\n

Plánovaná vystoupení se uskuteční 10.12.2016 s Big Bandem. 4.12. vystoupení pře představením Drákula v KKS.

\r\n

Kvintet usiluje o vystoupení v rámci plesů. V současné době je nazkoušeno devět kusů.

\r\n

Členové divadla Haná chtějí tímto poděkovat Karlu Jurkovi na zapůjčení prostorů ke zkoušení v ateliéru.

\r\n

brigáda na půdě

\r\n

Odklidí se Fimfárum a na jeho místo se dají kulisy z představení Kuřačky a spasitelky. Velká vyklízecí brigáda se uskuteční 22.4.2017 od 10 hod. Sraz u výtahu MKS. Nutno domluvit zástupce z Thalie, správce MKS a velký kontejner.

\r\n

Valná hromada

\r\n

Termín valné hromady bude 27.12.2016. Je nutné pozvat členy spollu s ředitelem MKS a Karlem Jurkou.

\r\n

Vytisknutí prezenční listiny a volebních lístků si bere na starost Kateřina Petrová.

\r\n

Proběhne také aktualizace členské základny. Je možnost podat návrhy na členy představenstva Divadla Haná.

\r\n

 

\r\n

příští schůze představenstva na valné hromadě, sraz v 17 hod.

\r\n

 

\r\n

ve Vyškově 17.11.2016

\r\n

 

\r\n

vyhotovil Jan Katzer

\r\n

 

Tyto stránky využívají soubory cookie.