Zápis ze schůze představenstva 17.10.2021

Zápis ze schůze představenstva 17.10.2021

Zúčastnění: Iva Hrušková, Petr Muzikář, Jan Katzer, Denisa Šlesingrová, Jan Rotrekl

 

1.     Aktuální činnost divadla Haná

Probíhá zkoušení představení Krakatit. Aktuálně probíhají čtené zkoušky. Premiéra hry bude 26.2.2022.

Představení Vrátila se jednou v noci je zrušeno, z důvodu nedostatku zájmu mezi herci divadla.

Představenstvo svolává Valnou hromadu na 27.12.2021

2.     Sociální sítě

Představenstvo osloví Zbyňka Petra kvůli pokračování správy internetových stránek divadla.

Představenstvo oslovilo Denisu Šlesingrovou kvůli správě facebookových stránek divadla.

Představenstvo oslovilo Ilonu Zbořilovou a zve ji na příští konání schůze představenstva kvůli pokračování činnosti nástěnkářky divadla.

3.     Představení Krakatit

Představenstvo vstoupí do jednání s MKS, kvůli nutnosti dodržování termínů zkoušek.

4.     Plán na rok 2022

Iva Hrušková oznámila představenstvu plán začít na jaře 2022 zkoušet představení Ať žijí duchové. Premiéra představení bude v listopadu 2022. Iva Hrušková zajistí předání rozpočtu představení na MKS.

Iva Hrušková přišla s myšlenkou konání divadelního tábora organizovaných Divadlem Haná.

5.     Ostatní

Představenstvo hodlá vstoupit do diskuse s představiteli města, týkající se rekonstrukce Besedního domu. Zajímá nás, jak se nadále počítá s prostory Divadla Haná. A jak bude vypadat divadelní sál.

Představenstvo mluvilo o budoucnosti divadla a možnosti oslovení studentů středních škol s nabídkou spolupráce.

Představenstvo se aktuálně zabývá myšlenkou na možné velké představení ke 160. výročí založení divadla.

6.     Úkoly z Valné hromady:

Valná hromada ukládá představenstvu prověřit zřizovací listinu spolku divadla Haná a definovat majetkoprávní vztahy mezi spolkem a zřizovatelem.

Představenstvo pověřilo předsedkyni Ivu Hruškovou dodáním kopie zřizovací listiny. Po následném prostudování se představenstvo domluví na následujících krocích.

 

Zapsal: Jan Katzer                                                                                                                        17.10.2021

Tyto stránky využívají soubory cookie.