zápis ze schůze divadla Haná 2.5.2022

zúčastnění: Iva Hrušková, Petr Muzikář, Denisa Šlesingrová, Jan Katzer, Jan Rotrekl


Představenstvo zhodnotilo proběhlou premiéru představení Krakatit. Proběhla premiéra a první repríza. Druhá repríza byla z důvodu nemoci o měsíc odložena. Jedná se o konání dalších repríz.

Představenstvo se doslechlo o tom, že Ivo Novotný chystá představení spolu s Frantou Vlachem. Žádné další informace zatím nemáme. Zjistí Iva Hrušková.

Představenstvo zvažuje jakým způsobem, se bude řešit financování občerstvení pro představeních. Zjistí na MKS Petr Muzikář.

Petr Muzikář zjistí na MKS v jakém stádiu je žádost o dotaci na představení Krakatit.

Jan Rotrekl se domluví s kostymérkou divadla Haná a navrhnou termín konání brigády.

Jan Rotrekl se za divadlo Haná zúčastní konání valné hromady divadla Thalia z důvodu konání brigády na půdě.

Představenstvo vyzve MKS k dodání termínů rekonstrukce vnitřních prostor a termín dostavby besedního domu.  Zajistí Iva Hrušková.

Zapsal: Jan Katzer

Tyto stránky využívají soubory cookie.