Zápis z valné hromady

zúčastnění:

Představenstvo: Zbyněk Petr, Kateřina Petrová, Tomáš Dorazil, Jan Katzer, Jan Rotrekl

zúčastnění: Daniela Vaňková, Iva Hrušková, Denisa Šlesingrová, Zbyněk Pořízek, Ivana Képesová, Iveta Adámková, Lukáš Průcha, Alena Srbená, Milan Takáč, Milena Káňová, Franta Vlach, Petr Muzikář, Ivo Novotný (zastoupený Frantou Vlachem)

program:

1. Volba sčítací a mandátové komise

2. Referát o činnosti Divadla Haná v roce 2020

3. Volba představenstva a předsedy a doba volebního období

4. Diskuze

5. Usnesení valné hromady


1.

Do sčítací a mandátové komise byly zvoleni: Milena Káňová, Tomáš Dorazil, Kateřina Petrová.

Mandátová komise prohlásila že Valná hromada je usnášeni schopna.

2.

V roce 2020 probíhalo zkoušení hry Dokonalá svatba a Vrátila se jednou v noci. Žádná představení z důvodu coronaviru neproběhla.

Plánovaná představení na rok 2021 je Vrátila se jednou v noci, v současné době se hledají termíny pro zkoušení, premiéra se uskuteční v prosinci. Představení Krakatit s premiérou 26.2.2022.

3.

hlasování o délce volebního období:

1,5 roku - 11 hlasů

zdrželi se - 1 hlas

2,5 roku - 5 hlasů

Valná hromada rozhodla o volebním období 1,5 roku.


hlasování o předsedovy a členech představenstva

Představenstvo:

Iva Hrušková 7 hlasů

Katzer Jan  13 hlasů

Rotrekla Jan 15 hlasů

Šlesingrová Denisa 11 hlasů

Franta Vlach 3 hlasy

Plhalová Krystýna 2 hlasy

Képesová Iva 5 hlasů

Muzikář Petr 12 hlasů


Předseda: 

Iva Hrušková 15 hlasů 

Petr Muzikář 2 hlasy


Valná hromada zvolila na pozici předsedy představenstva Ivu Hruškovou.

Valná hromada zvolila do představenstva divadla Haná členy: Jan Katzer, Jan Rotrekl, Denisa Šlesingrová, Petr Muzikář.


4. 

František Vlach má příspěvek do diskuze, že Divadlo bez střechy má novou zřizovací listinu a bylo by dobré je kontaktovat ohledně vzájemné domluvy k termínům zkoušek a možnosti brigád.

Kontaktovat město ohledně vyžádání zřizovací listiny divadla Haná.

Divadlu Haná byla předložena smlouva na jméno Zbyněk Petr o výpůjčce, která bude dále projednána s MKS Vyškov. Ve smlouvě jsou formální nedostatky.


5.

Valná hromada zvolila nové představenstvo s mandátem 1,5 roku ve složení:

Iva Hrušková jako předsedkyně 

Jan Katzer, Jan Rotrekl, Denisa Šlesingrová a Petr Muzikář jako členové představenstva.

pro je  15 a dva se zdrželi hlasování a nikdo proti.


Valná hromada schválila dramaturgický plán:

Vrátila se jednou v noci s premiérou prosinec 2021 a představení Krakatit s premiérou 26.2.2022.

pro 17, niko se nevzdal hlasování a nikdo proti


Valná hromada ukládá představenstvu prověřit zřizovací listinu spolku divadla Haná a definovat majetkoprávní vztahy mezi spolkem a zřizovatelem.

pro 17, nikdo se nevzdal hlasování a nikdo proti


zapsal Jan Katzer 20.6.2021

Tyto stránky využívají soubory cookie.