Valná hromada Divadla Haná 27.12.2022

Program valné hromady Divadla Haná:

1.      určení sčítací a mandátové komise

2.      činnost Divadla Haná v roce 2022

3.      činnost Divadla Haná na rok 2023 a dále

4.      volba předsedy a představenstva Divadla Haná

5.      volná diskuse

6.      usnesení

 

1.

Do sčítací a mandátové komise byli zvoleni Tomáš Dorazil, Kateřina Petrová, Kateřina Vašíčková počtem hlasů 16 pro a 5 se zdrželo.

2.

Divadlo Haná v roce 2022 uskutečnilo po 15. letech dvě premiéry. V dubnu mělo premiéru představení Krakatit pod taktovkou Tomáše Dorazila, následně proběhli další reprízy představení. Tomáš Dorazil poděkoval všem zúčastněným a jmenovitě Lukáši Průchovi. V listopadu proběhla premiéra představení Ať žijí duchové režisérky Ivy Hruškové s následnými reprízami. Také Iva Hrušková poděkovala všem zúčastněným za přístup v přípravě představení, jmenovitě Michaele Rotreklové. V průběhu léta probíhal divadelní tábor v sokolském domě, jako příprava dětí na představení Ať žijí duchové. Proběhla brigáda rekvizit a kostýmů v besedním domě a vyklizení části půdních prostor za spolupráce s OS Thalia. Domluvili jsme se s ředitelkou MKS, paní Maňáskovou na termínu předkládání rozpočtu divadla na další roky. Rozpočet předložíme vždy do května. Například rozpočet na rok 2024 bude předložen do května 2023. Představenstvo divadla v průběhu roku pátralo po zřizovací listině Divadla Haná, ta se bohužel nezdařila dohledat. Valná hromada se shodla na nutnosti vytvoření nové zřizovací listiny.

3.

V roce 2023 budou probíhat reprízy představení Krakatit a Ať žijí duchové. Bude uvedena premiéra přestavení Válka s Mloky v režii Tomáše Dorazila. Na podzim se uskuteční obnovená premiéra představení 1+1 jsou 3. V roce 2024 se uskuteční 160. výročí založení Divadla Haná, k tomuto výročí chystáme premiéru hudebního představení Do naha v režii Jana Rotrekla a premiéra představení R.U.R. v režii Tomáše Dorazila.

4.

Valná hromada odhlasovala veřejnou volbu hlasování v poměru počtem 13 pro, 3 proti a 5 se zdrželo.

Na pozici předsedy Divadla Haná kandidovali Iva Hrušková a Ondřej Vašíček. Iva Hrušková získala 8 hlasů, Ondřej Vašíček získal 6 hlasů a 7 členů se zdrželo hlasování. Do funkce předsedy divadla byla na další volební období zvolena Iva Hrušková.

Do představenstva Divadla Haná Kandidovali Dalibor Dufek, Jan Katzer, Zbyněk Petr, Jan Rotrekl, Denisa Šlesingrová a Michaela Rotreklová. Dalibor Dufek obdržel 7 hlasů, Jan Katzer obdržel 15 hlasů, Zbyněk Petr obdržel 13 hlasů, Denisa Šlesingrová obdržela 2 hlasy, Michaela Rotreklová obdržela 10 hlasů. Pět členů se zdrželo hlasování a jeden nevyužil jeden hlas. Do představenstva na další volební období byli zvoleni Jan Rotrekl, Jan Katzer, Zbyněk Petr a Michaela Rotreklová.

6.

František Vlach pochválil a poděkoval za organizaci představení Ať žijí duchové a vyzdvihl práci s mládeží.

Tomáš Dorazil mluvil organizaci divadelního tábora v roce 2023 a navrhl, že jej organizačně zaštítí. Následně se rozběhla diskuse okolo umístění a délky tábora. Forma tohoto tábora bude probrána na lednové schůzi představenstva divadla. Na tuto schůzi budou jako hosti přizváni Tomáš Dorazil a Mgr. Viera Maňásková.

Jan Rotrekl nadnesl myšlenku spolupráce vyškovských divadel a kulturních celků a jejich zastřešení společným subjektem pod zřizovatelem města Vyškova. Následně vznikla diskuse všech přítomných členů.

Ondřej Vašíček navrhl možnost účasti Divadla Haná na festivalu Za5 v květnu 2023. Tato možnost bude probrána v lednu na nejbližším termínu schůze představenstva.

7.

Valná hromada ukládá představenstvu nachystat podklady k nové zřizovací listině.

Valná hromada schválila dramaturgický plán na rok 2023, premiéry představení Válka s mloky, 1+1 jsou 3 a reprízy představení Krakatit, Ať žijí duchové.

Valná hromada schválila dramaturgický plán pro rok 2024, premiéry představení R.U.R. a Do naha a pověřila představenstvo předložením rozpočtu do května 2023.

Valná hromada ukládá představenstvu pozvat na nejbližší schůzi představenstva Tomáše Dorazila a Mgr. Vieru Maňáskovou a projednat formu letního divadelního soustředění

 

Ve Vyškově 27.12.2022

 

Zapsal Jan Katzer

 

 

Tyto stránky využívají soubory cookie.