zápis ze schůze představenstva 7.4.2023

zúčastnění: Iva Hrušková, Michaela Rotreklová, Jan Rotrekl, Jan Katzer, Zbyněk Petr

hosté: Dalibor Dufek


Inventura kostýmů

Domluvit na MKS odepisování starých kostýmů z inventarizačních archů s Monikou Holzerovou nebo Terezou Kolaříkovou. (Iva Hrušková)

Iva Hrušková Kontaktovala Kristýnku Plhalovou ohledně spolupráce na vytvoření náhrobku pro Hanku Plhalovou. Náhrobek je již hotový.

Zbyněk Petr založil email Divadla Haná. Název emailu je divadlohana@gmail.com. Jedná se o oficiální email Divadla Haná pro veškerou komunikaci. Zbyněk Petr zařídí přeposílání emailů na soukromé emaily představenstva.

Divadelní pobytový tábor se po rozhodnutí Tomáše Dorazila organizačně odkládá na příští rok a letos se uskuteční ve formě příměstského tábora. Tomáš Dorazil to bude řešit s paní ředitelkou Maňáskovou a Ivou Hruškovou. Rozpočet na pobytový tábor je potřeba sestavit do konce května 2023 a předat na MKS. Bude domluvena speciální schůzka za účasti představenstva a Tomáše Dorazila v půlce května 2023. Termín bude upřesněn.

Do Naha 

Jan Rotrekl sestaví návrh rozpočtu a přednese jej na příští schůzi představenstva. Zažádá na MKS o nacenění autorských práv.

Oslava výročí 160. Divadla Haná

Domluvit termín, oslovit kapely (Veřejná zkouška, Kanci paní nadlesní, kapela Dominika Pitáka), oslovit catering (restaurace Besední dům), úkol pro celé představenstvo (zaštítí Iva Hrušková)

Michaela Rotreklová začne ve spolupráci s Janem Katzerem pracovat na kronice Divadla Haná. Je potřeba doplnit od roku 2014.

Zeptat se Adriany na klíče od nástěnky v podchodu. (Jan Katzer)

Příští schůze představenstva 12.5.2023 18 hod. v kavárně u Gymnázia. Bude se řešit rozpočet na pobytový tábor 2024.


zapsal: Jan Katzer        7.4.2023

Tyto stránky využívají soubory cookie.