Zápis ze schůze představenstva 6.9.2019

zúčastnění: Jan Katzer, Kateřina Petrová, Zbyněk Petr, Tomáš Dorazil, Jan Rotrekl, František Vlach, Denisa Šlesingrová


Tlustý pradědeček

Představení, po vzájemné dohodě bude pokračovat, domlouvají se termíny představení.


Dokonalá svatba


Výročí 155. let

V rámci večera bude probíhat promítání ukázek z představení divadla Haná. S výročím bude spojena premiéra představení a slavnostní raut pro cca. 80 lidí.

Zbyně Petr zjistí možnosti ohledně volných vstupenek pro pozvané hosty a rozpočtu na raut u MKS.

MKS vzneslo požadavek na výši účelového příspěvku na rok 2020. Odpověď bude stejná částka jako na předešlé roky.

Představenstvo ukládá Iloně Zbořilové úpravu nástěnky v podchodu, umístění aktuálních představení a informace o 155. výročí divadla Haná.

V lednu začne zkoušení nového představení Tomáše Dorazila z repertoáru Karla Čapka.

Příští schůze se uskuteční 29.9. v 16 hod.


zapsal Jan Katzer   


Tyto stránky využívají soubory cookie.