zápis ze schůze představenstva 29.8.2023

zúčastnění: Iva Hrušková, Zbyněk Petr, Jan Katzer, Jan Rotrekl, Michaela Rotreklová

hosté: Dalibor Dufek

program:

1. Rozpočet na rok 2024

Bylo prodiskutováno s MKS. Rozpočet na rok 2024 bude předložen radě města v půlce září v plné výši. V případě neschválení plné výše rozpočtu budeme o rozdílnou částku žádat dotaci u JMK.

představení 1+1=3

Je schválený rozpočet. Jsou zapsané termíny zkoušek a premiéry v listopadu 26. září 2023. Jsou nachystané a natištěné scénáře. Představení se začíná zkoušet 8. září.

Ať žijí duchové

Derniéra představení proběhla na festivalu ve Veverské Bítýšce 27. května 2023.

Ples k výročí 160. let založení Divadla Haná

Rozpočet je předložen v rámci rozpočtu na rok 2024. Budeme shánět sponzory s návazností na Vyškov. Iva Hrušková napíše text o 160. výročí a ve spolupráci s Janem Rotreklem osloví firmy.

Do naha

Aktuální stav je že jsou naceněna práva probíhá komunikace Aura-pondem. Jsou zapsané termíny zkoušek, premiéry a reprízy. 

divadelní festival (Trdloviny?) 2025

Máme představu o  třídenním divadelním festivalu na konci jara 2025, v kooperaci s uměleckými celky ve Vyškově. Nyní chceme oslovit ostatní spolky.

příští schůze představenstva 27.9.2023 od 18 hod.

Zapsal: Jan Katzer        29.8.2023

Tyto stránky využívají soubory cookie.