zápis ze schůze představenstva 27.1.2019

zúčastnění: Jan Katzer, Jan Rotrekl, Zbyněk Petr, Kateřina Petrová, Tomáš Dorazil, František Vlach

Dokonalá svaba

Obsazení rolí je předběžně domluvené. Termíny zkoušek jsou objednané. Zkoušky začnou v polovině března.


nástěnka


Je nutné provést aktualizaci nástěnky. Oslovit k tomu účelu Ilču Zbořilovou.


Provést aktualizaci členů divadla na internetových stránkách divadla Hané. 

Proběhlo představení Pradědečka na Zelené Hoře 26.1.2019 v 16 hod. Představení proběhlo bez problémů s kladným ohlasem diváků.

Domlouvá se další představení Pradědečka ve vyškově v termínu 10.3.2019. Je nutné domluvit termín s MKS.

Proběhla inventůra kulis divadla haná za účasti MKS. Veškeré kulisy se dohledali.

Termín pro brigádu na půdě byl stanoven na 11.5.2019. Proběhne úklid a vyklízení půdy, skříní s kostými a klubovny. Domluvit na brigádu účast zástupců Thalie a Zvonek.

Oslava 155. výročí založení divadla Haná

bude mít podobnou podobu jako výročí 145. Promítání ukázek z představení a malé občerstvení na malém sále nabo nahoře v sále.

Příští schůze představenstva se uskuteční 17.3. v 16 hodin v Besedním domě.


Zapsal Jan Katzer                                                                                                              27.1.2019

 

Tyto stránky využívají soubory cookie.