Zápis ze schůze představenstva 24.8.2022

zúčastnění: Iva Hrušková, Jan Rotrekl, Denisa Šlesingrová, Jan Katzer

hosté: Dalibor Dufek, Michaela Rotreklová


úkoly z minula:

Ivo Novotný s Frantou Vlachem chystají představení. Není to aktuální dle vyjádření Franty Vlacha.

Petr Muzikář má zjistit v jakém stádiu je dotace na Krakatit. Dotace byla uznána v plné výši, částku doplní Petr Muzikář.

Jan Rotrekl se za divadlo Haná zúčastní konání valné hromady divadla Thalia kvůli konání brigády. Jan Rotrekl se valné hromady zúčastnil, přednesl plán společné brigády. Divadlo Thalia souhlasí a čeká na navržení společného termínu na brigádu. Divadlo Haná zajistí kontejner. Navrhovaný termín 15.10.2022 od 9 hod. Hromadný email členům divadla s informací napíše Iva Hrušková. Divadlu Thalia to oznámí Petr Muzikář. Brigáda bude pod záštitou kostymérky Michaely Rotreklové.

Představenstvo vyzve MKS k dodání termínů rekonstrukce vnitřních prostor a termín dostavby besedního domu. Rekonstrukce má začít v půlce června a dokončení rekonstrukce do konce prázdnin. Zjistíme aktuální situaci (Iva Hrušková).

body k řešení:

Chystáme představení At žijí duchové, o prázdninách proběhlo soustředění (dětský tábor) v prostorách sokolského domu. Soustředění bylo úspěšné a máme na něj dobrou zpětnou vazbu od zúčastněných. Padl návrh od Ivy Hruškové, aby divadlo Haná organizovalo tuto akci každoročně. Bude projednáno s MKS.

Další zkoušky probíhají v sokolském domě v režimu jednou za dva týdny v neděli. Premiéra se uskuteční o víkendu 26.11. a další představení 27.11.

Na podzim proběhnou reprízy Krakatitu, o představení pro školy se jedná. Reprízy jsou naplánované na víkend 11.-13.11.2022

Valná hromada se uskuteční 27.12.2022 od 17 hod. Bude se jednat o volební Valnou hromadu. 

Předsedkyně divadla Haná se emailem dotáže na termíny přístavby besedního domu a na možnou spolupráci a zapojení divadla Haná.

Petr Muzikář zajistí informaci o profinancování nákladů z představení Krakatit a zakoupení nových vykrývek. 

Další termín představenstva bude 11.9.2022 od 18 hod.

zapsal: Jan Katzer                                                                                             24.8.2022

Tyto stránky využívají soubory cookie.