Zápis ze schůze představenstva 20.1.2023

Zápis ze schůze představenstva Divadla Haná 20.1.2023

 

zúčastnění: Jan Katzer, Iva Hrušková, Jan Rotrekl, Michaela Rotreklová, Zbyněk Petr

hosté: Mgr. Viera Maňásková, Tomáš Dorazil, Denisa Šlesingrová

Rozpočet na rok 2024, ve kterém se bude konat 160. výročí, je nutné dodat do konce května 2023. S paní ředitelkou jsme mluvili o možnostech navýšení rozpočtu v případě růstu cen vzhledem k dodávání rozpočtu rok a půl před výročím. Navýšení je možné na základě předloženého rozpočtu a žádosti o navýšení účelového příspěvku na provoz v daném roce -    v případě schválení lze uskutečnit. MKS nám připraví excelové tabulky na vytvoření a správu rozpočtu. Dodání nejpozději v polovině února.

Mluvili jsme o budoucím vytvoření sdílených elektronických tabulek na rozpočty a elektronickou rezervační knihu k nahlížení pro všechny složky MKS. Správci pro vepisování a odepisování plánovaných akcí budou M. Holzerová a R. Lžíčařová, Rezervace zkoušek, jejich změny a představení lze provést mailem nebo telefonicky.   Plánované je vytvoření přístupových čipů pro vstup do prostor besedního domu, s tím souvisí i proškolení vybraných členů k práci s divadelní technikou (BOZP). 

Řešili jsme rozpočet na letošní rok, projekty Válka s mloky a 1 a 1 jsou tři. Divadla pod MKS mají k dispozici paušálně částku 50. 000,-. Dohodli jsme se na sestavení dodatečného rozpočtu, ale pouze do výše výnosů ze vstupného. Celkové náklady nesmí převýšit příspěvek na provoz a příjem ze vstupného.

Paní ředitelka přinesla rozpočet divadla Haná za rok 2022 v rámci MKS. Tento rozpočet jsme částečně rozporovali a dohodli se na dodání položkového rozpočtu, ze kterého bude patrné rozdělení investic pro představení a rozdělení investic do dlouhodobého majetku MKS. Především se jednalo o využití dotace na projekt Vize Čapek a nákup mikroportů.

Nadhodili jsme téma nastavení pravidel "manuál pro spolkovou činnost organizace pro předávání účetních dokladů k představení a k tomu nastavení pravidel (co musí doklady obsahovat, jak být vystaveny, kdo je předává). Probrali jsme podílení se MKS na divadelním táboru Haná, je zde možnost podání žádosti o dotaci na město.

Předběžně jsme se domluvili na dalším setkání s paní ředitelkou přibližně za dva měsíce.

 

 

Plánování divadelního tábora 2023

 Tomáš Dorazil hlavní vedoucí

-je potřeba zajistit účet, na který budou rodiče posílat finance na tábor (MKS)?

- Tom Dorazil a Denisa předložili místo a termín táboru, cena je cca 500 Kč na osobu na den, tj. 5000 na pobyt, dá se doobjednat 2. večeře pro starší děti

- noclehy jsou v plánu část v chatkách, menší děti v ubytovně

- jsou potřeba 2 prostory pro divadelní část, první tělocvična a druhý část jídelny

- organizátoři by chtěli většinu aktivit, především volnočasové venku

- doprava autobusem z Vyškova hromadně a možností vlastní dopravy, autobus je v návrhu, protože se odjíždí v úterý

- plán je 40 dětí, 4 pracovní skupiny po 8 dětech plus mateřská skupina dětí s volnějším programem

- věkový cíl jsou děti, které mají po první třídě

- do celkové ceny tábora je třeba zahrnout odměny pro lektory a vedoucí oddílů

- děti zúčastněných by mohly mít levnější tábor, alternativou je právě odměna pro vedoucí

- kompletní předpokládaná cena je cca 8,000 Kč

- představenstvo namítá, že deset dní je dlouhých, Doraz by chtěl nejraději 14 dní, dle svých záměrů potřebuje aspoň 10 dní, to je pro něj minimum, aby dokázali mít nějaký výstup, na základě svých zkušeností

- prioritně brát děti na celý pobyt, pokud se nenaplní tábor, brát děti i na kratší dobu

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

- první linie tábora, Tom má představu mít 2 lektorky dramatické výchovy, tj. Ivča Hrušková a Dana Tvrďochová nebo Hanka Vymazalová, ještě je to v jednání

- je možné mít alternativní příměstský tábor pod Zoo Vyškov nebo pod Thálií (nabídka Hanky Vymazalové)

- druhá linie táboru je cesta k výslednému tvaru, tzn. každá skupina bude mít svého garanta, tj. 4 lidi plus 1 pro tu dětskou skupinu, to by mohla být maminka Denisy

- zdravotnici zajistila Denisa Šlesingrová, má dvě malé děti ve školkovém věku

- Tom by chtěl, aby mohli lidé přijíždět i v průběhu, třeba pomáhat s organizací, jen třeba na pár dnů, ne úplně rodiče dětí, spíš třeba divadelníky, aby měli možnost se zapojit, i když nebudou moct na celou dobu

- jakou formou a v jaké výšce zaplatit zálohu

- zjistit, jestli někdo poskytne finanční dar

POŽADAVKY NA MKS

Kalkulace na 1 dítě:

·      5,000 Kč za jídlo a pití a ubytování na 10 dní

·      1,000 Kč cesta, odměny, vstupné na výlety

·      1,500 Kč rozpočítání 10ti lektorů

·      500 Kč mimořádné náklady

-        předpokládaná kalkulace na 1 dítě na 10 dní je cca 8,000 Kč

-        8,000 Kč krát 40 dětí je 320,000 Kč

                       

 

-        zjistit, jestli je možné, aby MKS zajistilo účet pro účely tábora

-        zjistit, zda je možné z tohoto účtu proplácet příspěvek z FKSP

-        městu předložit rozpočet na 400.000 Kč a žádost o příspěvek 200,000 Kč na kulturní rozvoj mládeže města, odkaz na zřizovací listinu MKS

-        žádost, aby MKS delegovala člověka, který by tyto finance řešil, účtoval a dokládal (Tereza Kolaříková)

 

 

-        Tom by rád od 1. února 2023 propagoval tábor, tedy je nutně potřeba, doložit žádost MKS co nejdříve

 

-  název tábora DIVADELNÍ TÁBOR HANÁ

 

Zapsal Jan Katzer a Michaela Rotreklová


Tyto stránky využívají soubory cookie.