Zápis ze schůze představenstva 1.12.2022

zúčastnění: Iva Hrušková, Jan Katzer, Petr Muzikář, Denisa Šlesingrová, Jan Rotrekl, 

hosté: Zbyněk Petr

představení 1+1 = 3

Zbyněk Petr oslovil účastníky představení všichni potvrdily zájem a dále se jedná o obnovení představení. Zkoušení by probíhalo až po prázdninách 2023.

Krakatit

Vyúčtování představení z kraje proběhlo, představení bylo výdělečné. Uvažuje se s nesoutěžní účastí na dvou festivalech ve Veverské Bitýšce a Kojetíně.

Válka s mloky

Zkoušení od ledna každou neděli od 16 hodin. Premiéra v květnu 2023. Probíhá finalizace scénáře. MKS byla seznámena s předběžným rozpočtem.

Valná hromada

Nachystat seznam aktivních členů (viz stránky.), připravit seznam kandidátů (viz minulé zápisy z valné hromady). Vytvoření formuláře s kandidáty (Petr Muzikář).

Ať žijí duchové

Proběhla předpremiéra, premiéra a první repríza. Představení byla vyprodána a jsou naplánovány další reprízy na leden.

Do naha

Plánované představení na výročí 160. let divadla Haná. Představení je plánováno s živou hudbou. Do května 2023 musíme sestavit předběžný rozpočet na představení.

webové stránky divadla Haná

Je nutné provést aktualizaci webových stránek divadla Haná. Iva Hrušková zjistí možnosti financování v rámci MKS pro modernizaci stránek. 

brigáda půdy a kostýmů 15.10.2022

Proběhl úklid půdy za účasti OS Thalia, úklid klubovny a šatních skříní za účasti kostymérky Michaely Rotreklové.

Iva Hrušková má předběžně domluvenou schůzku s paní ředitelkou Vieru Maňáskovou. (budou se řešit informace o proběhlých představení). Následně bude domluvena oficiální schůzka se představenstvem divadla Haná.

Tábor

Denisa Šlesingrová přišla s myšlenkou uspořádání tábora o prázdninách 2023, více informací se bude řešit v diskuzi na valné hromadě.

1.12.2022                                                                                                                    zapsal: Jan Katzer

 

Tyto stránky využívají soubory cookie.