Zápis z Valné hromady

Zápis z Valné hromady divadla Haná 27.12.2018

Sešlo se 24 aktivních členů z 33 současných a přibylo 5 nových členů. Valná hromada je usnášení schopná.

Volba komise a volba způsobu hlasování

Do komise byli zvoleni: Kristýna Plhalová, Dominik Piták a Ilča Dvořáčková.

Bylo odhlasováno volit vřejnou formou hlasování.


shrnutí roku 2018


Proběhli 4 představení Kuřačky a spasitelky, 2 představení Saturnina. Na podzim proběhla premiéra představení Tlustého pradědečka a následně 3 reprízy. Proběhly koncerty Souboru Za5 a soubor se rozhodl opustit uskupení divadla Haná a fungovat samostatně. Představenstvo se sešlo sedmkrát. Na podzim proběhlo setkání režisérů a řešil se dramaturgický plán. Proběhla brigáda na půdě. Řešila se koncepce oslav 155. výročí založení divadla Haná. Zajistily se termíny zkoušení na rok 2019. 


plán na rok 2019

Pro rok 2019 bylo vybráno představení Dokonalá svatba, představení je pro 7-10 lidí. Zkoušení započne v březnu 2019 a premiéra se uskuteční na podzim 2019. V rámci dramaturgického plánu jsme se bavili o možnosti udělat v dalších letech představení Ať žijí duchové. Další představení které zmínil František Vlach je Cassanova, z důvodu nedostatku informací jsme organizaci tohoto představení přesunuly do dalších let. Iva Lajdová zmínila zájem Pavla Zatloukala z divadla Husa na provázku udělat s námi představení Dům u tří děvčátek.

 

Volba předsedy a představenstva: kandidát Zbyněk Petr

volba předsedy: pro 21 členů a 3 se zdržel
Předsedou představenstva na následující 2 roky se stává opět Zbyněk Petr

volba představenstva:

kandidáti: Jan Katzer, Tomáš Dorazil, Kateřina Petrová, Ilona Zbořilová, Jan Rotrekl.

Tomáš Dorazil: 6 se zdrželo 18 je pro.

Jan Katzer: 1 je proti 2 se zdrželi pro je 21.

Kateřina Petrová: 2jsou proti 7 se zdrželo 15 je pro.

Ilona Zbořilová: 13 se zdrželo 11 je pro.

Jan Rotrek:l 2 proti 2 se zdrželi 20 je pro.

Nový členové představenstva jsou Jan Katzer, Tomáš Dorazil, Kateřina Petrová, Jan Rotrekl


Diskuze:

V diskuzi se řešilo Jarní představení Tlustého pradědečka. Oslava 155. výročí se spojí s premiérou představení Dokonalá svatba

 

Usnesení

Valná hromada ukládá představenstvu připravit formu oslav 155. výročí založení divadla Haná. 

Valná hromada ukládá představenstvu připravit tradiční jarní brigádu na půdě.

Usnesení bylo schváleno valnou hromadou v počtu 24 pro.


Zapsal: Jan Katzer                                                                                                                 27.12.2018


 

Tyto stránky využívají soubory cookie.