Zápis z valné hromady 27.12.2019

zúčastnění z představenstva: Zbyněk Petr, Katzer Jan, Petrová Kateřina, Rotrekl Jan, Dorazil Tomáš

volba komise: Daniela Vaňková, Iva Képesová, Iveta Zbořilová

Rekapitulace roku 2019:

Uspořádání pravidelné brigády na půdě Besedního domu v květnu

Naplánování formy oslav 155. výročí oslav založení divadla Haná. Výročí bylo spojeno s premiérou představení Dokonalá svatba s následným rautem v Besedním domě

Proběhly další dvě reprízy představení Dokonalá svatba.

proběhlo sedm repríz představení Tlustý pradědeček.

Diskuze:

František Vlach má zájem dělat v roce 2020 představení Vrátila se jednou v noci. Představení je pro devět osob.  Premiéra představení listopad 2020

Tomáš Dorazil chtěl obnovit představení Kuřačky a spasitelky, ale vzhledem k vyjádření herců už není zájem v představení pokračovat.

Tomáš Dorazil má připravený cyklus představení Karla Čapka na tři roky. Jedná se o dramatizaci románů. První představení bude Krakatit. Start v dubnu nebo v září 2020 podle možností obsazených herců. Scénář připravuje Kamila Přikrylová. Bude se jednat o představení pod Studiem divadla Haná.

Ondra Vašíček přišel s návrhem dělat v roce 2020 divadelně hudební workshopy, které zaštítí spolek Za5. Workshopy by měli proběhnout v podzimních termínech v Besedním domě. Další informace budou doplněny během roku.

Jan Rotrekl přišel s názorem, že by studio divadla Haná mohlo být zrušeno, aby více her bylo uváděno pouze pod divadlem Haná. Hry které by typově spadaly pod Studio divadla Haná by se uváděli pod jiným divadlem. Po tomto prohlášení se strhla poměrně vášnivá diskuze, která ovšem nemá žádný závěr.

Ondřej Vašíček přišel s připomínkou, že divadlo Haná mělo mít připomínky ke studii rozšíření Besedního domu. Zároveň poděkoval Zbyňku Petrovi za prvotní režii na divadle Dokonalá svatba.

Tomáš Dorazil se vyjádřil k názoru Jana Rotrekla viz. výše. a uvedl důvody, proč uvádí představení Karla Čapka pod čepičkou Studia divadla Haná.

Usnesení:

Valná hromada ukládá představenstvu divadla Haná uskutečnit workshop pod hlavičkou Za5.

21 pro, 3 se zdrželi

Valná hromada ukládá představenstvu divadla Haná pomoci režiséru Františku Vlachovi uskutečnit představení Vrátila se jednou v noci s premiérou na podzim 2020.

22 pro, 2 se zdrželi

Valná hromada ukládá představenstvu divadla Haná podílet se na komunikaci ohledně výstavby nového kulturního sálu a zlepšit komunikace s městem.

3 proti, 10 se zdrželo, 11 pro

Valná hromada ukládá představenstvu divadla Haná pomoci režiséru Tomáši Dorazilovi s přípravou představení Krakatit s premiérou v únoru 2021.

1 proti, 2 se zdrželi, 21 pro


Zapsal Jan Katzer
Tyto stránky využívají soubory cookie.