Valná hromada divadla Haná

Program Valné hromady

1. Slovo předsedkyně

2. Referát o činnosti Divadla Haná v roce 2021

3. Referát o plánované činnosti na rok 2022 a dále

4. Diskuze

5. Usnesení valné hromady


1. Uvítání proběhlo dle programu


2. Na letošní rok byla plánovaná premiéra Vrátila se jednou v noci, která z důvodu nedostatku zájmu členů neproběhne. Premiéra představení je odložena na neurčito. Začalo zkoušení představení Krakatit s premiérou 1.4. 2022.

Je domluvena schůzka se starostou ohledně rekonstrukce besedního domu. Z důvodu covidové situace je schůzka přesunuta na rok 2022.

Probíhá pátrání po zřizovací listině Divadla Haná. Zatím jsme nalezli pouze návrh který není finální verze.

Ivo Novotný se nabídl pomoc s hledáním zřizovací listiny.

3. Proběhne premiéra představení Krakatit. Na podzim roku 2022 začne zkoušení představení Válka s mloky. V roce 2022 dále začne vznikat představení Ať žijí duchové. V rámci představení Ať žijí duchové proběhne divadelní tábor pod záštitou Ivy Hruškové a Tomáše Dorazila. Termín je plánován v srpnu 2022 (možná od 8. srpna). Divadlo oslovilo Michaelu Rotreklovou, která přijala pozici divadelní kostymérky. Jan Rotrekl se zavázal starat se do budoucna o kulisy divadla.

4. Jan Rotrekl navrhl uspořádání brigády na půdě Besedního domu kvůli vyklizení věcí po restauraci besední dům. Petr Muzikář navrhl vést si interní účetnictví divadla, abychom věděli kolik MKS stojíme nebo mu vyděláváme.

5. Valná hromada ukládá představenstvu pověřit Ivo Novotného s pomocí hledáním zřizovací listiny v muzeu divadla Haná. Tyto stránky využívají soubory cookie.