Valná Hromada 27.12.2017

Valná hromada 27.12.2017

\r\n

 

\r\n

Volba komise: Zbyněk Pořízek, Markéta Vopelková, Ilona Zbořilová

\r\n

Komise rozhodla, že Valná hromada je usnášeníschopná

\r\n

Rekapitulace roku 2017:

\r\n

Proběhla derniéra představení Sluha dvou pánů na Kozině. Březnový koncert Kvintet za 5. V listopadu proběhla premiéra představení Saturnin, následovalo představení pro školy a další 2 reprízy. Brigáda na půdě a odklizení nejstarších kulys ze zadní části.

\r\n

Rok 2018:

\r\n

Reprízy představení Saturnin a Kuřačky a spasitelky (Kojetín, Hodonín). Koncert Kvintet za 5 v květnu. František Vlach chystá premiéru představení na podzim.

\r\n

Diskuze a různé:

\r\n

Jan Rotrekl navrhl zrušit zavedený koncept Studia Divadla Haná, svůj názor podpořil grafy a průzkumy. Tento návrh byl po hlasování zamítnut a koncept zůstává tak jak je.

\r\n

Usnesení:

\r\n

Valná hromada ukládá představenstvu zabývat se obecným dramaturgickým plánem.

\r\n

Valná hromada ukládá představenstvu zabývat se koncepcí oslav na 155. výročí založení divadla.

\r\n

Valná hromada ukládá představenstvu zajistit jarní termín brigády na půdě za účasti představitelů Zvonku a Thálie.

\r\n

Valná hromada ukládá představenstvu v nejbližším možném termínu každý rok zajistit prostor pro zkoušení.

\r\n

Zapsal: Jan Katzer

\r\n

 

Tyto stránky využívají soubory cookie.