Historie: Divadlo Haná a I. světová válka (1914-1918)

V předvečer 1. světové války v roce 1914 oslavila Haná své padesáté výročí založení. Na slavnostním koncertě dne 8. 6. byla uvedena kantáta Svatební košile od Antonína Dvořáka pod taktovkou Jana Uhlíře. (na snímku „pěveckého odboru Hané“ z roku 1916 sedící třetí zleva) Haná na tak velký kus nestačila, tak byla podpořena studenty vyškovského gymnázia a členkami pěveckého sboru Vlasty. Dne 13. června oslavy pokračo-valy divadelním před-stavením Exulantů a den na to dopolední slavností valnou hroma-dou, při které byli jme-nováni čestnými členy nejstarší žijící členové spolku z r. 1864 – 1865: Ferdinand Hon st., Josef Pokorný, Josef Ších, Alois Souček a Emanuel Jáchymek. Jubilejní oslavy Hané ukončila odpolední národní slavnost. Jako trvalá upomínka na úspěšnou činnost Hané byl vydán za redakce Viléma Vlčka, ing. Bayera, profesorů Poláčka a Souška a uč. Josefa Spáčila. Památník v nákladu 400 výtisků s bohatou vzpomínkovou částí. Karel Měřínský píše: S opravdovou hrdostí mohla Haná pohlížet na uplynulé padesátiletí, neboť v druhém svém pětadvacetiletí dočkala se vítězství myšlenky, za níž tak obětavě a houževnatě bojovala. Vyškov stal se opět českým městem, vybudováním českého gymnasia, školy obchodní, měšťanské a hospodářské, zesílil kulturní ruch a také po stránce hospodářské započal utěšený rozvoj.

Sbor DSH

Sotva dozněly oslavy padesátiletí spolku, přišlo osudové Sarajevo a vypukla 1. světová válka. Ve válečných letech se činnost Hané omezila převážně na divadlo a knihovnu. V čele divadla stál Vilém Vlček, jehož hry se často objevovaly na vyškovské scéně. V průběhu války Haná sehrála 52 představení. Často ve Vyškově vystupovali brněnští herci L. Pech, V. Jiříkovský, J. Vojta, E. Vojan. Pěvecký odbor působil samostatně jen jednou, a to v roce 1915 ve Večeru balad a romancí. Po odchodu Jana Uhlíře jej vedl Josef Spáčil. Jeho předčasná smrt r. 1917 způsobila, že se hudební odbor opět odmlčel.

V posledních dvou válečných letech se i ve spolku Haná projevilo revoluční smýšlení celého národa. Na podzim 1917 byla uvedena Tylova Fidlovačka se Škroupovou hudbou (jako dirigent se zde poprvé objevil Jan Šoupal), v r. 1918 oslavila Haná 50. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze. Slavnostní večer byl zahájen Smetanovou Českou písní a nadšeným proslovem profesora Josefa Souška.

Tyto stránky využívají soubory cookie.